Sagsnummer: 10-70-00017

Afvisning af klage over Berlingske Tidende og Dagbladet Information, da klagefristen er overskredet. Modtaget i Pressenævnet efter kontortids ophør. Forvaltningsretlige principper. (Formandssag).

14-12-2010

Klager – en person klagede over, at billeder taget til brug i en artikel i Berlingske Tidende var brugt som illustration til et indlæg i Dagbladet Information.

Pressenævnets formand udtaler:
Fristen for klager over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. En klage, der indleveres efter sædvanlig kontortids ophør eller på en dag, hvor Presse-nævnets kontor er og må forventes at være lukket, anses først iværksat den nærmest følgende dag, hvor kontoret er åbent.
Da klagen vedrører fotografier bragt på Information.dk og i Dagbladet Information henholdsvis fredag den 5. november og lørdag den 6. november 2010, forlænges fristen efter de forvaltningsretlige principper til mandag den 6. december 2010, for så vidt angår papirudgivelsen. Da klagen imidlertid først er modtaget efter sædvanlig kontortids ophør den 6. december 2010, anses klagen først for indgivet tirsdag den 7. december 2010. Fristen er derfor overskredet. Det forhold, at klager først ”for nylig” er blevet opmærksom på artiklen, ændrer ikke herpå.
Klagen over Berlingske Tidende og Dagbladet Information afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00017.

Del på sociale medier ved at klikke her: