Sagsnummer: 11-70-00146

Afvisning af klage over Ekstra Bladet på grund af fristoverskridelse. (Formandssag).

24-10-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”VELKOMMEN PÅ SIDE 5. Her er beviset på nazi-møde” i Ekstra Bladet.

Pressenævnets formand udtaler:
Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.
Da klagen vedrører en artikel i Ekstra Bladet 3. juni 2011, og klagen først er modtaget i Pressenævnet 28. september 2011, er klagen indgivet efter udløbet af 4-ugers klagefristen. Klagen afvises herefter som for sen, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 3. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00146.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: