Sagsnummer: 11-70-00141

Afvisning af klage over forskerforum.dk. Internetsiden var ikke anmeldt efter MAL § 8, stk. 1, jfr. § 1, nr. 3. Kompetence. (Formandssag)

24-10-2011

Klager – Den Danske forening – klagede over artiklen ”[Person A] i ny uredelighed” på forskerforum.dk

Pressenævnets formand udtaler:
Internethjemmesider anses – bl.a. på grundlag af overvejelserne i Medieansvarsudvalget (Betænkning nr. 1205/1990 om Medieansvar, siderne 101 til 112) – efter Pressenævnets praksis for omfattet af medieansvarslovens § 1, stk. 3. Da forskerforum.dk, hvorpå den påklagede artikel blev bragt, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarsloven § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00141.

Del på sociale medier ved at klikke her: