Sagsnummer: 11-70-00164

Afvisning af klage over Fredericia Dagblad på grund af fristoverskridelse. (Formandssag).

15-11-2011

Klager – en person – klagede over lederartiklen ”Det går ud over børnene” i Fredericia Dagblad.

Pressenævnets formand udtaler:
Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. En del af klagen vedrører lederartiklen bragt den 4. april 2011. Da [Klager]s klage til Fredericia Dagblad også blev offentliggjort i dagbladet (som et læserbrev) i april 2011, er 4-ugers fristen for at klage til Pressenævnet overskredet. Denne del af klagen afvises som for sen i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, er Fredericia Dagblad berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man vil bringe i mediet. Avisen har efter det oplyste afvist at omtale Ankestyrelsens afgørelse om anbringelsen. Det findes at ligge inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at afvise at omtale dette forhold. Denne del af klagen afvises som åbenbar grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.
Klagen afvises. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00164.

Del på sociale medier ved at klikke her: