Sagsnummer: 10-70-00002

Afvisning af klage over sn.dk, da kommentar-funktionen til artiklen og ophævelsen af en blokering til et debatforum ikke falder ind under nævnets kompetance. Blog. (Nævnssag)

20-12-2010

Klager – en person – klagede over et blogindlæg på sn.dk samt sn.dk’s blokering af klager.

 

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet bemærker, at nævnet kan pålægge redaktøren af et massemedie at offentliggøre Pressenævnets kendelse i et af nævnet nærmere fastlagt omfang, jf. medieansvarslovens § 49. Det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge sn.dk at ophæve blokeringen af en debattør.
Det er Pressenævnets opfattelse, at debatsider, hvor udefrakommende kan skrive uredigerede debatindlæg, ikke er omfattet af medieansvarsloven, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation.
Kommentarerne til artiklen på sn.dk er sådanne uredigerede indlæg skrevet af udefrakommende, hvor der ikke er foretaget nogen journalistisk udvælgelse inden offentliggørelsen. Sn.dk har alene fungeret som teknisk formidler. Kommentar-funktionen til artiklen er derfor ikke omfattet af medieansvarsloven. Redaktionens efterfølgende sletning af klagers og – senere – Preben Møllers indlæg indebærer ikke, at der er foretaget en sådan redigering, at forholdet falder ind under medieansvarslovens område. Klagen hører derfor ikke under nævnets kompetence og afvises. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00002.

Del på sociale medier ved at klikke her: