Sagsnummer: 2019-80-0358

Afvisning af klage over TV 2 Fyn på grund af fristoverskridelse

06-08-2019

En person klagede over en artikel bragt af TV 2 Fyn. Klagen var indbragt for Pressenævnet efter udløbet af 12-ugers klagefristen. Klagen blev derfor afvist uden nærmere behandling.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: