Sagsnummer: 10-70-00015

Afvisning af klage over TV 3, der ikke har tilladelse til Radio- og fjernsynsvirksomhed, jfr. medieansvarsloven § 1, nr. 2. (Formandssag)

06-12-2010

Klager – en person – klagede over udsendelsen ”Danmark om Natten” på TV 3.

Pressenævnets formand udtaler:
Da TV 3 ikke er omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 2, har Pressenævnet ikke kompetence til at behandle klagen.
Klagen afvises i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00015.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: