Sagsnummer: 11-70-00152

Afvisning af klage over tv3.dk. Internetsiden var ikke anmeldt efter MAL § 8, stk. 1, jfr. § 1, nr. 3. Kompetence. (Formandssag).

24-10-2011

Klager – en person – klagede over en videooptagelse med overskriften ”Miss wet t-shirt” på tv3.dk.

Pressenævnets formand udtaler:
Da tv3.dk, hvor den påklagede videooptagelse er offentliggjort, ikke er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, er der ikke tale om et medie omfattet af medieansvarsloven, jf. lovens § 1, nr. 3. Klagen hører således ikke under nævnets kompetence og afvises derfor allerede af den grund i medfør af medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00152.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: