Sagsnummer: 2007-6-0594

Afvist. Ej retlig interesse i sag vedr. Sjællandske. Klager var ikke selv nævnt i artiklen.

27-12-2007

Klager – en region – klagede over en artikel i Sjællandske.

Pressenævnets afgørelse og begrundelse:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, som der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. [K] er ikke selv direkte eller indirekte nævnt i artiklen. Således som sagen foreligger, finder nævnet, at [K] ikke har en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises. Det forhold, at [K] har et ansvar for sine medarbejdere, kan ikke føre til et andet resultat. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0594.

Del på sociale medier ved at klikke her: