Sagsnummer: 2003-0041

Alvorlig kritik af NB Brancheblad for nærbutikkernes landsforening. Kritisk artikel var en annonce betalt af et konkurrerende dagblad.

30-05-2003

Klager – et dagblad – klagede over, at bladet i et kritisk indlæg havde omtalt deres abonnementspolitik.

Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at det af punkt B.4. i de vejledende regler for god presseskik fremgår, at der bør opretholdes en klar skillelinie mellem annoncering og redaktionel tekst. Tekst og billeder foranlediget af direkte eller indirekte merkantile interesser bør kun bringes, hvis et klart journalistisk kriterium taler for offentliggørelse.
Nævnet bemærkede, at bladet havde oplyst, at det påklagede indlæg var en annonce indrykket af Ekstra Bladet. Nævnet fandt imidlertid, at indlægget med sit indhold og sin opsætning klart fremstod som redaktionel tekst. Det var ej heller i indlægget på nogen måde af bladet tilkendegivet, at der skulle være tale om en annonce. Der var herved sket en sammenblanding mellem annoncering og redaktionel tekst. Under hensyn hertil og til, at der i annoncen var bragt en række skadelige udsagn om klager som konkurrerende dagblad, samt til at disse udsagn ikke havde været forelagt klager, fandt nævnet, at bladet ved at bringe indlægget groft havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin alvorlige kritik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0041.

Del på sociale medier ved at klikke her: