Sagsnummer: 11-70-00159

Delvis kritik af B.T. Kritik af papirudgivelsen for overskriften "Narkosag mod [Klager]", da den ikke havde dækning i artiklen eller de faktiske forhold. Ikke kritik af en overskrift på netavisen bt.dk.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”NARKOSAG MOD [KLAGER]” i B.T. og den identiske artikel under overskriften ”Ny bog afslører: [Klager] blev undersøgt i narkosag” på bt.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel, jf. punkt A.6.
Efter parternes oplysninger lægges det til grund, at [Person A] i 1981 fik konfiskeret 35 gram hash og 150 gram topskud fra hampplanter under ophold i [Klager]s sommerhus.
Pressenævnet finder, at formuleringen af overskriften ”Ny bog afslører: [Klager] blev undersøgt i narkosag” kan give indtryk af, at [Klager] var indblandet i [Person A]s hashforbrug på anden vis end som ejer af sommerhuset. De faktiske forhold fremgår imidlertid af artiklen, herunder at det var i 1980’erne, og at [Klager] ikke var indblandet i det pågældende forhold. Nævnet finder herefter ikke tilstrækkelig grundlag for at udtale kritik af overskriften på bt.dk.
Pressenævnet finder imidlertid, at formuleringen ”NARKOSAG MOD [KLAGER]” giver indtryk af, at [Klager] var indblandet i [Person A]s hashforbrug på anden vis end som ejer af sommerhuset. Da, der hverken i artiklen eller de faktiske forhold, er dækning herfor, udtaler Pressenævnet udtaler kritik af B.T. for overskriften formulering.
I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af B.T. at offentliggøre et kendelsesresumé.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00159.

 

Del på sociale medier ved at klikke her: