Sagsnummer: 2004-6-0035

Delvis kritik af Radio Rosa. Afspilning af båndoptagelse i udsendelse. Dissens.

14-01-2005

Klager – Vejdirektoratet – klagede over en radioudsendelse omhandlende Vejdirektoratets øgede overvågning af rastepladser, på grund af seksuel aktivitet blandt homoseksuelle mænd.

Vejdirektoratet klagede over, at der i indslaget blev bragt en skjult optaget telefonsamtale med en medarbejder i Vejdirektoratet, og at det i indslaget blev oplyst, at der ikke havde været en eneste klage fra brugere af pladserne. Pressenævnet bemærkede, at nævnet ikke havde mulighed for at vurdere, om og eventuelt i hvilket omfang Vejdirektoratet havde modtaget klager fra brugere af rastepladserne. Nævnet lagde ud fra sagens oplysninger til grund, at journalisten inden interviewet med medarbejderen i Vejdirektoratet præsenterede sig ved navn og oplyste, at han ringede fra radio-stationen. Da en båndoptager i dag anses for et almindeligt journalistisk arbejdsredskab, fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere, at interviewet med medarbejderen hos Vejdirektoratet blev optaget på bånd, uden at journalisten gjorde opmærksom på det. 3 medlemmer af nævnet fandt imidlertid, at radio-stationen ved offentliggørelsen af det båndede telefoninterview med medarbejderen i Vejdirektoratet har handlet i strid med god presseskik, og at nævnet af den grund måtte udtale sin kritik. 1 medlem mente ikke, at radio-stationen havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2004-6-0035.

Del på sociale medier ved at klikke her: