Sagsnummer: 2005-6-0243

Delvis kritik af TV 2. Klager burde have haft mulighed for at kommentere skjult optagelser.

21-03-2006

Klager klagede over et indslag bragt i TV 2.

Pressenævnet finder det som udgangspunkt betænkeligt at bringe optagelser, indhentet ved skjult kamera, uden efterfølgende samtykke. En sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning i hvert enkelt tilfælde af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse.

Pressenævnet havde ikke mulighed for at gennemse råbåndene optaget med skjult kamera, hvorfor nævnet ikke kunne afgøre, hvorvidt der var foretaget ukorrekt klipning i optagelserne til brug for udsendelsen. Pressenævnet fandt, at den konkrete sag var af en sådan samfundsmæssig interesse, at det var rimeligt at bruge skjult kamera til at indhente den nødvendige dokumentation. Men TV 2 burde inden udsendelse af indslaget have sørget for, at klager fik mulighed for at kommentere indholdet af de skjulte optagelser, og at hendes kommentarer kom med i udsendelsen, også selv om hun ikke ønskede at medvirke i et tv-interview. Det citat, som blev bragt i udsendelsen, og som stammer fra hendes skriftlige henvendelse til produktionsselskabet bag udsendelsen, var ikke dækkende for hendes synspunkter i sagen. Der udtales derfor kritik af TV 2. Pressenævnet havde i øvrigt ikke mulighed for bevismæssigt at afgøre, hvilke af de to parter, der havde ret i de faktiske forhold, der var uenighed om.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2005-6-0243.

Del på sociale medier ved at klikke her: