Sagsnummer: 11-70-00140

Delvist grundlag for genmæle over for Lolland-Falsters Folketidende. Ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse. Forholdet berigtiget i samme lokalrubrik.

01-12-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”Dom for kioskbrand” i Lolland-Falsters Folketidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det følger af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Ifølge den fremlagte domsudskrift aftalte [Person A] brandstiftelsen med [Person B], ikke [Klager]. Den dømte forklarede videre, at [Person B] havde fået pengene af forpagteren [Klager], der ifølge [Person A] var bekendt med, at det var ham, der havde anstiftet branden.
Uanset, overskriften ”Den dømte forklarede, at forpagteren havde bestilt og betalt branden”, kan give indtryk af, at [Klager] talte med dømte, fremgår den rette sammenhæng af artiklerne på side 22, bl.a. ved udsagnet, at det var ”40-årige SA, [der] havde overtalt ham til at sætte ild til kiosken”, og ”Det var til gengæld den 40-årige SA fra Søllested, der havde overtalt [Person A] til at antænde ilden og det var også SA, der betalte pengene”.
På denne baggrund finder nævnet, at der ikke er bragt forkerte oplysninger, der er egnede til at påføre klager skade af betydning. [Klager] er herefter ikke berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende disse forhold.
[Klager] er ikke – som oplyst i artiklen den 27. august 2011 på side 22 – sigtet for grov vold. Lolland-Falsters Folketidende har – som erkendt – bragt faktisk forkerte oplysninger, der er egnet til at påføre klager skade af betydning. Klager er derfor som udgangspunkt berettiget til at få bragt et genmæle vedrørende dette forhold. Da Lolland-Falsters Folketidende imidlertid den 3. september 2011 har berigtiget forholdet, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse af dette forhold. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at det påklagede forhold blev bragt på side 22, og berigtigelsen blev bragt på side 26, men inden for samme lokalrubrik. Læserne har derved haft fornøden mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00140.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: