DR bragte i januar måned en programserie om et lille vandværks kamp for at sikre rent drikkevand til forbrugerne, efter der var blevet konstateret et for højt niveau af pesticider i drikkevandet. Et bestyrelsesmedlem fra vandværket klagede til Pressenævnet over, at DR i programserien havde omtalt vandet fra vandværket som giftigt, selv om myndighederne havde slået fast, at vandet ikke var sundhedsskadeligt.

Pressenævnet (flertallet) fandt, at betegnelsen ”giftigt vand” tilstrækkeligt tydeligt fremstod som DRs vurdering af myndighedernes fund af pesticidrester i vandet. Da DR i programserien samtidig havde redegjort korrekt for sagens faktiske forhold, udtalte nævnet ikke kritik. Et mindretal fandt, at programseriens titel var ukorrekt og uden dækning i de påklagede udsendelser og fandt grundlag for at udtale kritik.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: