Sagsnummer: 2020-80-0596

DRs artikel om reglerne om at bære mundbind behandles ikke af egen drift

08-01-2021

DR bragte i december 2020 en artikel med omtale af reglerne om at bære mundbind, herunder om udfordringerne for de personer, der er fritaget for kravet om at bære mundbind. Pressenævnet fandt, at spørgsmålet om, hvorvidt DR havde tilsidesat god presseskik ved at bringe den pågældende omtale, ikke kunne anses for at være et spørgsmål af væsentlig eller principiel betydning.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: