Sagsnummer: 2003-0052

Ej genmælekrav over for LineOut. Afholdelse af musikkonkurrence.

11-09-2003

Klager – en musikforening – krævede genmæle overfor bladets oplysninger om klager, herunder klagers afholdelse af en musikkonkurrence. Pressenævnet fandt, at to udsagn var udtryk for bladets vurderinger, og udsagnene kunne derfor ikke danne grundlag for et genmæle. Nævnet fandt, at bladet ikke havde bragt forkerte oplysninger ved at oplyse, at Rytmisk Musik Danmark havde …

Klager – en musikforening – krævede genmæle overfor bladets oplysninger om klager, herunder klagers afholdelse af en musikkonkurrence.
Pressenævnet fandt, at to udsagn var udtryk for bladets vurderinger, og udsagnene kunne derfor ikke danne grundlag for et genmæle.
Nævnet fandt, at bladet ikke havde bragt forkerte oplysninger ved at oplyse, at Rytmisk Musik Danmark havde en mistanke om, at klager blandede foreningsvirksomhed og kommerciel erhvervsvirksomhed sammen.
Med hensyn til udsagnet om, at det var Svanen Records, der afholdt musikkonkurrencen ”Svanen” bemærkede nævnet, at klager over for nævnet havde bekræftet, at denne oplysning stammede fra klagers formands personlige hjemmeside. Nævnet fandt på den baggrund ikke grundlag for at give klager genmæle.
Uanset om bladet måtte have bragt en forkert oplysning med hensyn til, om den i artiklen nævnte ansøgning til Fajabefa (nu Rytmisk Musik Danmark) omfattede dækning af mandetimer, fandt nævnet, at oplysningen ikke var egnet til at påføre klager nogen skade af betydning, og der var derfor ikke grundlag for genmæle på dette punkt.
Nævnet havde på baggrund af parternes forklaringer ikke mulighed for at vurdere, om klagers formand – som anført i bladet – i forbindelse med bladets ønske om et mundtligt interview var blevet tilbudt at få sendt artiklen til gennemsyn før tryk. Der var derfor ikke grundlag for genmæle på dette punkt.
Nævnet fandt ikke i øvrigt, at klager havde krav på genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0052.

Del på sociale medier ved at klikke her: