Sagsnummer: 2003-0040

Ej genmælekrav overfor Midjyllands Avis. Omtale af krakket rejsebureau.

21-08-2003

Klager klagede over bladets omtale af hans konkurs med et rejsebureau. Klager ønskede endvidere genmæle over for nogle faktiske forkerte oplysninger. Pressenævnet bemærkede, at klagefristen i forhold til spørgsmålet om tilsidesættelse af god presseskik var overskredet, og denne del af klagen blev derfor afvist. Pressenævnet udtalte, at udsagnet om, at klager ikke så sig i …

Klager klagede over bladets omtale af hans konkurs med et rejsebureau. Klager ønskede endvidere genmæle over for nogle faktiske forkerte oplysninger.
Pressenævnet bemærkede, at klagefristen i forhold til spørgsmålet om tilsidesættelse af god presseskik var overskredet, og denne del af klagen blev derfor afvist.
Pressenævnet udtalte, at udsagnet om, at klager ikke så sig i stand til at gennemføre allerede solgte rejsearrangementer fra og med 5. oktober, var et direkte citat fra Rejsegarantifondens brev af 9. oktober 2002. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for et genmæle på dette punkt.
Om udsagnene om, at Rejsegarantifonden overvejede retslige skridt over for klager, bemærkede nævnet, at det af Rejsegarantifondens pressemeddelelse den 9. oktober 2002 fremgik, at fonden forventede en udgift vedrørende konkursen på ca. 600.000 kr. Det fremgik endvidere af telefax af 14. februar 2003 fra Rejsegarantifonden til klager, at fonden altid i forbindelse med de konkurser, som påfører fonden tab, overvejer, hvorvidt der skal foretages retslige skridt. Efter det oplyste var klager hovedanpartshaver i Aros Rejser ApS og drev som direktør denne virksomhed. I den foreliggende sag måtte klager identificeres med Aros Rejser, og den bragte oplysning kunne derfor ikke begrunde et genmæle.
Efter de foreliggende oplysninger lagde Pressenævnet til grund, at klager ikke havde fået udbetalt noget beløb fra Rejsegarantifonden, men at han på den anden side umiddelbart før konkursen meddelte fonden, at den af ham for rejsernes gennemførelse stillede sikkerhed var for stor i forhold til omsætningen, hvorefter fonden foretog en nedskrivning af den stillede garanti. Under disse omstændigheder fandt nævnet heller ikke grundlag for genmæle på dette punkt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0040.

Del på sociale medier ved at klikke her: