Sagsnummer: 2003-0043

Ej genmælekrav overfor Randers Amtsavis. Oplysninger angik ikke klager.

30-07-2003

Klager – en lejerforening – klagede over, at bladet havde afvist at bringe et genmæle. Pressenævnet fandt – uanset at en navngiven advokat var nævnt i indlægget i relation til klager – at anmodningen om genmæle angik oplysninger, der direkte og alene vedrørte advokaten. Da der således ikke var tale om korrektion af oplysninger om …

Klager – en lejerforening – klagede over, at bladet havde afvist at bringe et genmæle.
Pressenævnet fandt – uanset at en navngiven advokat var nævnt i indlægget i relation til klager – at anmodningen om genmæle angik oplysninger, der direkte og alene vedrørte advokaten. Da der således ikke var tale om korrektion af oplysninger om advokatens rolle i forhold til klager, var bladet berettiget til at afvise genmælet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0043.

Del på sociale medier ved at klikke her: