Sagsnummer: 2003-0049

Ej kritik af Berlingske Tidende. Grænsen for satirisk kommentar ikke overskredet.

30-07-2003

Klager klagede over, at bladet i en artikel om klager havde omtalt hans søn. Pressenævnet fandt, at klager ikke havde den fornødne retlige interesse f.s.v.a. artiklens omtale af klagers søn. Hvad angik artiklens omtale af forhold, der angik klager selv, måtte der efter nævnets opfattelse indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser og …

Klager klagede over, at bladet i en artikel om klager havde omtalt hans søn.
Pressenævnet fandt, at klager ikke havde den fornødne retlige interesse f.s.v.a. artiklens omtale af klagers søn. Hvad angik artiklens omtale af forhold, der angik klager selv, måtte der efter nævnets opfattelse indrømmes medierne vide rammer med hensyn til satiriske gengivelser og kommentarer i forhold til personer og begivenheder.
Nævnet fandt, at grænsen for, hvad en satirisk kommentar bør indeholde, ikke var overskredet ved, at den pågældende skribent havde valgt at inddrage klagers søn i forbindelse med en satirisk omtale af klager. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0049.

Del på sociale medier ved at klikke her: