Sagsnummer: 15-70-00890

Gengivelse af forkert information fra andet medie

28-06-2016

Århus Stiftstidende omtalte en udsendelse fra et andet medie. I den udsendelse var klagers udtalelse klippet sammen, så det fremstod som om klager havde påstået, at han ikke havde spist siden 2013. Klager havde ikke spist i tre uger i 2013. Pressenævnet kritiserede, at Århus Stiftstidende ikke selvstændigt havde kontrolleret oplysningen inden offentliggørelse. Omtale af andre forhold blev ikke kritiseret.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over stiften.dks artikler ”Jeg lever af lys«-healer afsløret: Flittig gæst i den lokale grillbar” af 25. september 2015, ”Efter DR-afsløring: »Lys-healer« trækplaster på helsemesse i Aarhus” af 29. september 2015 og ”Jeg-lever-af-lys-healer: Jeg spiser som andre – bare mindre” af 3. oktober 2015, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. Artiklerne er henholdsvis den 26. og 30. september og 4. oktober 2015 bragt i Århus Stiftstidende.

Sagen er behandlet sammen med sag nr.16-70-00935, [Klager] mod DR, der vedrører omtale af samme kur.

[Klager] har klaget over, at Århus Stiftstidende har udeladt oplysninger og ukritisk gengivet påstande fra et andet medie uden at forelægge oplysningerne for ham.

1 Sagsfremstilling

Århus Stiftstidende bragte i september og oktober nogle artikler om [Klager] i papirudgaven og på hjemmesiden stiften.dk. Avisen baserede dele af sine artikler på et andet medies omtale (DRs omtale). DR omtalte den 24. september 2015 blandt andet [Klager] i Kontant-udsendelsen ”Alternativ behandler tilbyder livsfarlig sultekur”.

Århus Stiftstidende bragte den 25. september 2015 artiklen ”»Jeg lever af lys«-healer afsløret: Flittig gæst i den lokale grillbar” på stiften.dk. Af underrubrikken fremgår følgende:

”DRs Kontant afslører alternativ behandler fra Aarhus, der rådgiver folk til at stoppe med at spise og i stedet leve af lyset, i selv at gå til pølsevognen. Eksperter kalder behandlingen livsfarlig.”

Af teksten fremgår følgende:

”RISSKOV: Stop med at spise. Lev af lyset. Det er filosofien i de kurser, som Risskov-healeren [Klager], der har klinik på Langengevej 40, udbyder.

Han siger selv, han stoppede med at spise i 2013. Nu er han afsløret i at snuppe en hotdog hos den lokale grill og eksperter kalder hans kurser livsfarlige. Torsdag aften hudflettede DR-programmet Kontant århusianeren, der tidligere har ernæret sig som slagter og biludlejer. I dag påstår [Klager], at han fik en åbenbaring i 2012 – og at han nu kan helbrede folk fra for eksempel kræft og give dem et bedre liv, hvis de stopper med at spise – og i stedet lever af lyset alene.

[…]

I DRs Kontant blev [Klager] stillet overfor, at han påstår, han ikke har spist siden 2013 – men udelukkende levet af lys. DR-journalisten [Journalisten] konstaterede i sit interview med århusianeren, at han så velnæret ud, og at DR havde talt med den lokale grillbar og bager, hvor han jævnligt var kunde. Til det indrømmede [Klager] overfor DR Kontant, at han til tider »nupper en hotdog i svøb og noget mousserende vin«.

[…]

DR Kontant har i forbindelse med udsendelsen været i kontakt med flere kursister hos [Klager]. Blandt andet en kvinde, der vejer 34 kilo og har et BMI på 12,9. En tilstand, som professor og overlæge på Rigshospitalet Ernæringsenhed Jens Kondrup, betegnede som livsfarlig. ”

Stiften.dk bragte den 29. september 2015 artiklen ”Efter DR-afsløring: »Lys-healer« trækplaster på helsemesse i Aarhus” på stiften.dk. Af underrubrikken fremgår følgende:

”Aarhus-healeren [Klager], der påstår, man kan leve af lys, men blev afsløret i at spise hotdogs, holder foredrag om børn på weekendens store helsemesse i Aarhus. ”

Af teksten fremgår følgende:

”AARHUS: Risskov-healeren [Klager] er blandt de 115 udstillere, som er udvalgt til at holde foredrag på weekendens Krop-Sind-Ånd Helsemessen i Ceres Park. Arrangøren har ingen betænkeligheder, selv om healeren beskrives som uvederhæftig af eksperter, når han mener, at børn helt eller delvist kan leve af lys – og ingen eller lidt mad. Healeren skal tale om ADHD på messen.

Det vakte stor opsigt, da DR-programmet Kontant torsdag satte fokus på healeren, som blandt andet påstår, han ikke har levet af mad – men udelukkende lysernæring og lys siden 2013. DR Kontant afslørede, efter at have talt med den lokale grill, at [Klager] jævnligt kom forbi til en hotdog, hvilket healeren selv bekræftede. På messen vil [Klager] fredag i Comwell Loungen ifølge egne ord fortælle om, hvorfor børn har ADHD eller ADD, og om hvordan han behandler »lidelsen«. I præsentationen sætter han lidelsen i anførselstegn. Healeren mener nemlig ikke, at ADHD-børnene har anden diagnose, end at de ramte børn er mere intelligente og højere udviklet end os voksne.

I DR Kontant-programmet kaldte børnelæge og ekspert i ernæring, [Lægen], [Klager]s metoder med lysernæring til børn for en behandling, der »på alle måder er helt uvederhæftig og sågar sundhedsskadeligt«.

Han fik en åbenbaring

[Klager] siger, at han fik en åbenbaring i 2012 – og at han nu kan helbrede folk fra for eksempel kræft og give dem et bedre liv, hvis de stopper med at spise – og i stedet lever af lyset alene. […]

»Jeg guider også forældrene i, hvordan de med deres nye viden og forståelse kan hjælpe deres børn, i stedet for at modarbejde børnenes natur og ligefrem lave »overgreb« på dem,« lyder det på hans hjemmeside. Til DR Kontant udtaler børnelægen [Lægen]:

»Vi taler her om, at rådet går på, at børn således skal faste. Og tilsyneladende tidsmæssigt ubegrænset. Jeg finder rådet så sundhedsfarligt, at jeg ikke ville betænke mig et øjeblik på at lave en underretning til de sociale myndigheder, hvis jeg fik kendskab til, at forældre valgte denne behandling til deres børn.«

Børnelægen sagde til DR Kontant, at sagen er så alvorlig, at Sundhedsstyrelsen bør gribe ind. [Klager] svarede i DR Kontant på kritikken af hans behandlingsmetoder.

»Lægevidenskaben ved jo ingenting om det her, så dem skal man i hvert fald slet ikke spørge om det,« sagde [Klager] til DR Kontant. ”

Stiften.dk bragte den 3. oktober 2015 artiklen ”Lyshealer: ”Det jeg har sagt, er blevet fordrejet””. Overskriften er efterfølgende ændret til ”Jeg-lever-af-lys-healer: Jeg spiser som andre – bare mindre”.

Af underrubrikken fremgik følgende: ”Avisen mødte lyshealer [Klager] på helsemessen. ” Underrubrikken er efterfølgende ændret til ”Den omstridte lyshealer [Klager] er med helsemessen i Ceres Park: “Det, som folk er faldet over, er ordet lys. Man kan også kalde det energi.”” Af artiklen fremgår følgende:

”[…]

»Det, jeg har sagt, er blevet fordrejet. Jeg føler mig meget dårligt behandlet af DR,« sagde [Klager].

Sammen med sin advokat kræver healeren, at DR bringer et dementi.

Så du lever ikke af lys?

»Det, som folk er faldet over, er ordet lys. Man kan også kalde det energi. Jeg spiser og drikker lige som alle andre mennesker – bare mindre,« sagde [Klager].

Mener du, at børn kan leve af lys?

Nej, selvfølgelig kan de ikke det.

Hvad er dit budskab?

Vi har alle friheden til at spise, hvad vi vil, hvor meget og hvornår.

Hvornår har du sidst spist?

Det gjorde jeg i går.

Søndag holder [Klager] foredrag på helsemessen. ”

Identiske artikler er bragt i papirudgaven Århus Stiftstidende dagen efter offentliggørelsen på stiften.dk. Artiklen 4. oktober 2016 blev offentliggjort under overskriften ”Lyshealer: ”Det jeg har sagt, er blevet fordrejet”” og underrubrikken ”Avisen mødte lyshealer [Klager] på helsemessen”.

Yderligere oplysninger

På [Klager]s hjemmeside levaflys.dk blev en råoptagelse af ca. en times varighed af DRs interview med [Klager] offentliggjorde den 17. september 2015. Der fremgår ingen billedside af optagelsen. Af lydoptagelsen fremgår blandt andet følgende:

”[Tidskode 00.00-02.40]

Journalist: [Klager], hvad er din baggrund?

[Klager]: Min baggrund, den er jo. I tidernes morgen var jeg professionel soldat, så blev jeg udlært slagter, og så blev jeg udlært inden for computere, og så har jeg jo lavet alt muligt andet ud over det. Jeg har haft mine egne virksomheder. Det har jeg haft i snart tredive år. Og inden for den alternative verden, som nu er det, vi er her for: Jamen, det er cirka for tolv år siden, der skete der noget helt specielt med mig. Og det var. Jeg dyrker en speciel form for kampkunst, og der kom der simpelthen – ja, hvad skal man kalde det? En åbenbaring? Et eller andet. Der skete i hvert fald noget. Så jeg ændrede fuldstændig mit liv. Tidligere var jeg elitegolfspiller. Jeg spillede hver eneste dag. Det stoppede jeg med fra den ene dag til den anden.

Journalist: Hvad var det, der skete for dig?

[Klager]: Nu denne her specielle form for kampkunst, det er, hvor man slår på nogle bestemte steder på kroppen, og så skulle man fjerne smerten derfra. Da jeg gjorde det første gang, der skete der simpelthen noget. Og så vidste jeg, at det var det, jeg skulle gøre. Jeg skulle simpelthen begynde at heale, som det hedder.

Journalist: Du skriver, at den 21. december 2012, der sker der noget helt særligt.

[Klager]: Ja, der er noget energiskifte på kloden. Det vil sige, vi kommer op på en anden frekvens. Der er selvfølgelig mange folk, de omtaler det som en ny begyndelse eller. Jeg siger, jeg synes bare, det er den letteste måde at vise det på. Det er, at der sker rigtig, rigtig mange ting, så hvis vi tidligere, altså før den dato 21. december 2012, hvis vi nu siger, at vi var på det, der hedder et niveau 3. Så normalt vil man gå op på niveau 4, men det er sådan set ikke det, der er sket. Vi er kommet op på niveau 5, så derfor sker der ufattelig mange ting. Og lige nøjagtig på det tidspunkt. Det vidste jeg så ikke med det samme. Nu handler det her jo om at lære at leve af energi. Så lige nøjagtig på det tidspunkt, der skete der noget inde i os alle sammen. Der fik vi gjort et center klar inde i hovedet, oppe i hjernen, der kan styre energi. Det blev gjort klar. Ikke aktiveret, men blev gjort klar.

[Klager]: Den første uge i januar 2013 stoppede jeg spontant med at spise, og da der var gået en tre ugers tid, fandt jeg ud af, hvad det var det hele handlede om. Og det var, at jeg skulle lære andre at kunne det her. […]

[Tidskode 4.07-4.55]

Journalist: Det dér med en særlig lem i panden, du taler om, hvad er.

[Klager]: Et center, et center inde i, lige bag frontallappen, ovre i venstre side, lige lidt ind fra midten, og så et stykke ned. Nu har jeg jo ikke de fuldstændige medicinske betegnelser for, hvor det lige er, men jeg kan pege det ud.

Journalist: Det må du da gerne gøre, hvor sidder det?

[Klager] (der er ingen billedside til optagelsen, men klager viser det angiveligt for journalisten): Altså, det sidder i venstre side, lige her. Sådan et stykke nede, der sidder centeret.

Journalist: Og det har du fået en særlig evne til at åbne?

[Klager]: Aktivere det.

Journalist: Aktivere. Hvor har du fået det?

[Klager]: Ja, men. Fra mit højere selv. Jeg ved bare, at det. .

Journalist: Det kan du bare?

[…]

[Tidskode 8:10-10:04]

Journalist: Og din tese er jo altså, at man kan spise, at mennesket kan leve – ikke spise – mennesket kan leve af lys eller energi uden at spise.

[Klager]: Ja.

Journalist: Gælder det også dig selv, [Klager]?

[Klager]: Ja, da.

Journalist: Du spiser ikke?

[Klager]: Jeg spiser selvfølgelig stadigvæk noget, fordi jeg er ikke klar til at lægge det på hylden.

Journalist: Kan du definere, hvad du spiser, og hvornår du spiser?

[Klager]: Jeg spiser som regel om aftenen. Nu kan jeg tage i går. Der fik jeg en pose popcorn, og så tror jeg, at jeg fik en espresso. Som jeg siger til alle mine foredrag, jamen, det her handler ikke om at stoppe med at spise. Det her handler om at spise, når vi har lyst til at spise. Og spise lige nøjagtigt, hvad vi gerne vil spise. Det er jo det, der er det vigtigste, fordi det er det, der kan sætte os fri.

Journalist: I et interview, som ligger på nettet, der siger du, at du stoppede med at spise i 2013.

[Klager]: Ja, det gjorde jeg også.

Journalist: Det er så løgn?

[Klager]: Jamen, det kommer an på, hvordan du definerer. Der stoppede jeg med at spise. Spontant. I 2013 i januar måned, men jeg siger til alle foredrag, jeg står heller ikke og siger, at jeg ikke spiser. Det gør jeg. Jeg spiser meget, meget lidt.

Journalist: Hvis du siger, at du i 2013 stoppede med at spise, kan du så forstå, hvis folk opfatter det som værende, at nu lever du uden mad og drikke?

[Klager]: Det kan jeg ikke, nej.

Journalist: Men du har jo selv sagt det på din hjemmeside?

[Klager]: Ja, ja, men lige så snart folk kommer i kontakt her med os eller ved nogle af de foredrag, som vi holder, så siger vi også, at ”jeg spiser”. Det siger jeg åbenlyst, og det siger jeg til alle, og det vil jeg slet ikke fornægte.

Journalist: Hvorfor har du så information på din hjemmeside, som er misvisende?

[Klager]: Det kommer an på, om man tager det ud af en kontekst. Fordi jeg siger, at jeg stoppede spontant med at spise i januar måned, og det varede i tre uger, og der fandt jeg ud af, hvad det var, jeg skulle. […]

[Tidskode 12.10-13.30]

[Klager]: Hvis man er bange for at tabe sig. Der er jo nogen, de er slanke, så de vil helst ikke tabe sig. Der er måske mange, der har haft problemer tidligere med spiseforstyrrelser, så de bliver jo helt vildt bange, hvis de begynder at tabe sig. Hvis man er bange for det, så taber du dig, fordi hjernen går simpelthen ind og sørger for, at du ikke har kontrollen. Hvis du er overvægtig og gerne vil tabe dig, så taber du dig stort set ikke. Og så er det ligegyldigt, om du drikker vand i tre uger eller i en måned.

Journalist: Du ligner ikke en mand, der på den måde spiser meget lidt. Du ligner en mand, der spiser ganske normalt.

[Klager]: Ja.

Journalist: Vil du også sige, at du gør det?

[Klager]: Nej, det gør jeg absolut ikke. Jeg har i hvert fald sat mit madforbrug 98 procent ned.

Journalist: 98 procent ned?

[Klager]: Ja. Og mit væskeforbrug er måske sat 99,8 procent ned.

Journalist: Det var godt nok voldsomt.

[Klager]: Ja.

Journalist: Så det vil sige hvad, hvor mange glas vand drikker du om ugen?

[Klager]: Nu drikker jeg ikke vand, men jeg drikker måske vin.

Journalist: Vin?

[Klager]: Eller champagne.

Journalist: Vin og champagne?

[Klager]: Ja, nu er det så mousserende vin. Champagne er alt for dyrt. Men med bobler i.

Journalist: Ja, og hvad drikker du af det?

[Klager]: Jeg får måske en fem-seks glas.

Journalist: Og en hotdog?

[Klager]: Nej, det er ikke tit.

Journalist: Nej.

[Tidskode 17.28-22.12]

Journalist: Lad os prøve at se på din hjemmeside, [Klager]. På din hjemmeside, der står der, at du tilbyder lysernæringskurser for børn.

[Klager]: Ja?

Journalist: Hvad går det ud på?

[Klager]: De får denne her initiering som. Man aktiverer centeret. Der får de en slags initiering. Det er en slags healing, og så er centeret aktiveret, og de er fuldt kørende. Selvfølgelig beder man ikke børn om at skal [skulle] en vanddiæt igennem, men nu kan de spise eller lade være.

Journalist: Men børn skal jo have mad og drikke for at vokse for at blive sunde voksne mennesker.

[Klager]: Det er i hvert fald det, vi altid har fået at vide.

Journalist: Men du ved noget andet?

[Klager]: Ja, jeg er åbenbart lidt klogere end andre.

Journalist: Det er du helt sikkert. I hvert fald ifølge det, du selv siger. Fordi lægevidenskaben ville jo være dybt uenig med dig.

[Klager]: Ja, de synes jo, jeg er rablende sindssyg.

Journalist: Ja, men du mener altså, at med din guidance der kan børn lade være med at spise og drikke?

[Klager]: Det kan de, ja.

Journalist: Har du nogen børn nu, som du har behandlet på denne her måde og har positive erfaringer med?

[Klager]: Ja, selvfølgelig.

Journalist: Så du har behandlet børn og fået deres forældre overbevist om.

[Klager]: Jeg har ikke overbevist nogen forældre om noget som helst.

Journalist: Nej, nej, du har fortalt det til forældrene, og så kunne de tage beslutningen.

[Klager]: De har taget den beslutning, som er deres beslutning. Og hvad de gør. De har bedt mig om at gøre det, og så gør jeg det.

[…]

Journalist: Man kunne også vende det om og sige, at det er dig, [Klager], er det ikke dig, der laver overgreb på børn ved at anbefale, at de ikke spiser og drikker?

[Klager]: Det anbefaler jeg slet heller ikke.

Journalist: Hvad gør du så?

[Klager]: Jeg laver det her, så de selv kan vælge, om de vil det ene eller det andet. Vi ser jo i dag flere og flere, der bliver født, hvor de ikke behøver at spise. De er født med det.

Journalist: De er født med det?

[Klager]: Så det kan altså godt lade sig gøre.

Journalist: Børn, der er født til ikke at spise?

[Klager]: Ja.

Journalist: Så der går folk rundt i Århus og Skanderborg og København og Vejle, som ikke behøver at spise?

[Klager]: Ja.

Journalist: Og det ved du for?

[Klager]: Ja, for jeg har haft en af dem her på klinikken.

Journalist: Du har haft en af dem her på klinikken?

[Klager]: Ja, han er kommet ind.

Journalist: Spiser vedkommende ikke i dag eller hvad?

[Klager]: Nu da vedkommende kom til mig første gang, der var han et år gammel. Det, som jeg fortæller forældrene, fordi de er meget, meget, meget bekymrede, fordi han spiste stort set næsten ingenting. Så han havde mælk i en sutteflaske. Det var det, han fik om dagen. Og mere fik han ikke. Lige så snart han fik mere, så kastede han op. Så mærker jeg på ham og mærker, at det her energicenter, det er fuldstændig aktivt og kørende. Og jeg siger det til forældrene, lad ham nu bare selv bede om at få noget mad. Meget, meget, meget intelligent ung dreng. Han kunne forstå alt, hvad der blev sagt. Han kom her for, jeg tror et halvt års tid siden, kom han ind på klinikken igen. Der var han 2½ år. Der lignede han simpelthen en, sådan en afrikanerdreng, stor mave, meget, meget under-, forkert ernæret. Og vi kan jo kun hjælpe ved at give nogle råd og ved at give noget homøopatisk medicin, så vi kan få alle de afgiftninger ud. Eller alle de giftstoffer ud af hans krop. Og det kan vi kun hjælpe ham med, men det ender jo nok med, at han dør, fordi han får noget at spise.

[…]

[tidskode 28.45]

[Klager]: Jeg kan give nogle oplysninger, så folk kan kurere sig selv. Ja, da. Helt klart.

Studievært: Kunne man få nogle på banen?

[Klager]: Ja, men kræft eksempelvis.

[…]”

Herudover udtaler [Klager] blandt andet også om, at han kan hjælpe klienter til at helbrede sig selv. Det gælder også klienter med diabetes 1, ADHD og sclerose. Diagnoser, der ellers er kendt som uhelbredelige. Der tales også om reglerne i autorisationsloven (lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed), og en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen (nu Styrelsen for Patientsikkerhed) som [Klager] skal besvare.

Af hjemmesiden levaflys.dk fremgår det af udskrift af 14. juni 2016 under fanen ”Kursus” og følgende:

”Er jeg klar til et LYS-kursus?

Alle mennesker er gjort klar til at kunne lære at leve af LYS (= Energi).

I tilfælde af diabetes I og II, kraftig overvægt, galdesten, voldsomme bakterie- og svampeinfektioner, astma og allergi, blodtryksforstyrrelser, hjertelidelser og lignende, anbefaler vi, at du vælger Detox-Pakken eller Luksus-Detox-Pakken, da disse sygdomme ofte nødvendiggør en længere periode med afgiftning, ændring i kosten og lignende, før kroppen er klar til at kunne klare en Vand-diæt. ”

Af hjemmesiden under fanen ”Information” fremgår bl.a.:

”Børn på LYS-energi

Mange børn, der er født efter den 21. december 2012, har allerede evnen til helt eller delvist at leve af LYS, afhængig af deres udviklingsniveau. Derfor oplever et stigende antal forældre problemer med at få deres børn til at spise “tilstrækkeligt” mad, eller at børnene er meget kræsne.

Vores erfaring er, at det er meget sandsynligt, at dit barn allerede er klar til at leve af LYS, når blot du giver barnet muligheden for selv af vælge.

Ønsker du at sikre dig, at dit barn er 100 % klar til at leve af LYS, kan barnet initieres (= aktiveres 100 % i Energi-centret i hjernen), uden det behøver at gennemføre en vand-diæt. Så behøver du som forælder ikke længere at gå og bekymre dig om, hvorvidt dit barn får nok næring.

[…]”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at han i artiklerne fremstår som en uvederhæftig iværksætter. Det sker gennem flere faktuelle fejl, krænkende udsagn og udeladelse af væsentlige oplysninger. Han er blevet hængt ud på et spinkelt grundlag, og hans virksomhed, Lotus Health Care, har lidt unødig skade som følge af offentliggørelsen af artiklerne. Århus Stiftstidende er en lokalavis i det område, han arbejder, og avisens læsere er en del af virksomhedens kundekreds. For at illustrere artiklernes skade har [Klager] henvist til, at han på en messe i Århus blev kaldt ”spædbørnsdræber” og ”kvaksalver”.

Korrekt information

Ifølge [Klager] er det navnlig forkert, når Århus Stiftstidende skriver, at han ikke har spist siden 2013, og at han er ”afsløret” i at spise på den lokale grillbar, at han kan helbrede livstruende sygdomme som kræft, og at børn skal fratages mad og vand.

– Erhvervserfaring

[Klager] mener, at artiklens tekst ”Torsdag aften hudflettede DR-programmet Kontant århusianeren, der tidligere har ernæret sig som slagter og biludlejer” fremstiller ham som en upålidelig iværksætter, der pludselig har skiftet branche. Århus Stiftstidende har ikke beskrevet hans erhvervserfaring som alternativ behandler tilstrækkeligt. Uanset, at artiklen også nævner, at han er healer, har Århus Stiftstidende ikke foretaget en grundig research. Han har også arbejdet som akupunktør og været mester inden for kampsporten Reiki. Han har derimod aldrig udlejet en bil.

– Fødevareindtag

[Klager] har vedrørende underrubrikken ”DRs Kontant afslører alternativ behandler fra Aarhus, der rådgiver folk til at stoppe med at spise og i stedet leve af lyset, i selv at gå til pølsevognen. Eksperter kalder behandlingen livsfarlig” anført, at DR ikke har ”afsløret” noget. Han er ikke en flittig gæst på den lokale grillbar. Ordvalget ”afsløre” giver indtryk af, at han går på den lokale grillbar i smug, men han har aldrig lagt skjul på, at han både spiser og drikker engang imellem om aftenen. Artiklen fremstiller ham som en bedrager. Ejeren af grillbaren har efterfølgende undskyldt til ham og oplyst, at DR har fordrejet hans udsagn, hvilket Århus Stiftstidende kunne have kontrolleret ved at tale med ejeren.

[Klager] stoppede i januar 2013 spontant med at spise i tre uger. Siden har han spist, men med et væsentligt reduceret væske- og fødevareindtag. Hvis Århus Stiftstidende havde kontaktet ham eller blot hørt det uredigerede interview med DR på hans hjemmeside, havde de været bekendt med fakta.

[Klager] har også henvist til et interview lagt på hjemmesiden levaflys.dk den 4. august 2015 under fanen ”Tv-interview”, ”Freedom Generation – Interview med Kay”. Af interviewets tidskode: 33.24-34.45 fremgår følgende:

“[Klager]: This is not about not eating. This is about let go of eating. So, you just have to let go and sometimes we eat. But we never eat in the morning and never until late evening maybe. Because then we are normally – we are sitting down talking and normal is always putting something on the table. We are used to do that for many, many, many years. So. And all our incarnations back we are used to have a table when we come home in the evening. So that is where the most people, who are living like this, is eating. Only, maybe, only one time a day. Because, they only eat in the evening. And we also do that. When we eat it is in the evening. It can never. I think I have had breakfast one time since 2013 January. It was for my kid’s birthday. Because we had invited some guests in the morning. So that’s why. It was not because I needed it, but for social occasions. We do that also. ”

– Behandling af kræft

[Klager] har anført, at han aldrig har påstået, at han kan helbrede folk for alvorlige sygdomme som kræft. Han har vejledt sine klienter om, at de selv skal gøre en indsats for at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre. Kræft har intet med kurset Lev af Lys at gøre, som Århus Stiftstidende skriver.

– Behandling af børn

[Klager] har anført, at han formoder, at [Lægen] har udtalt sig, som hun gjorde, fordi hun er blevet informeret om, at ”børn skal faste og tilsyneladende tidsmæssigt ubegrænset”, hvilket er faktuelt forkert. Det fremgår tydeligt af hans hjemmeside, at børn ikke skal på vanddiæt, som er en 14-dages periode, hvor mad udelades for voksne kursister. I alle sammenhænge har han understreget, at børn på intet tidspunkt skal undvære mad og drikke, men at børn efter aktiveringen af centret i hjernen selvfølgelig stadig skal spise og drikke. Der er ikke tale om, at alle børn af sig selv kan leve uden mad og drikke, ej heller at børn sendes på faste af hverken forældrene eller [Klager] selv.

Læge [Lægen] medvirkede ikke i Kontant-udsendelsen, og [Klager] kan derfor ikke forstå, at hendes bemærkninger til lysernæringskuren er relevante at bringe i Århus Stiftstidende. [Lægen] er alene citeret i i DRs artikel ”Børn sendt på kursus: Lærer at leve af lys i stedet for mad” bragt den 24. september 2015 på dr.dk. Det fremgår tydeligt af Lotus Health Cares hjemmeside, at børn i forbindelse med lyskuren ikke skal på vanddiæt ligesom voksne.

Århus Stiftstidende har viderebragt information fra [Lægen] som ekspert, uanset at avisen ikke selv har talt med hende. [Klager] er ekspert inden for lysernæringsterapi, og han burde have været kontaktet. Århus Stiftstidende har dermed citeret DR ukritisk uden at kontrollere oplysningerne.

Forelæggelse

De påklagede artikler er baseret på DRs udsendelse, som, [Klager] mener, er mangelfuld og fordrejet. Det ville Århus Stiftstidende have vidst, hvis de havde kontaktet ham forud for offentliggørelsen af artiklerne. I Kontant-udsendelsen vises sammenklippede sekvenser af et interview med DR, der ligger tilgængeligt uredigeret på hans hjemmeside. Det uredigerede interview er dokumentation for, at der i Århus Stiftstidendes artikler er videregivet misvisende oplysninger.

[Klager] blev forud for offentliggørelsen af den tredje artikel kontaktet af en journalist fra Århus Stiftstidende på Helsemessen i Århus. Han gav over for Århus Stiftstidende udtryk for, at han spiser, og at han er blevet fremstillet fejlagtigt af DR i Kontant-udsendelsen. Han fik overordnet mulighed for at komme til orde i artiklen, men han fik ingen oprejsning, da der er modsatrettede oplysninger i artiklen.

Kort efter offentliggørelsen ændrede Århus Stiftstidende den oprindelige overskrift fra ”Lyshealer: Det, jeg har sagt, er blevet fordrejet” med underrubrikken ”Avisen mødte lys-healer [Klager] på Helsemessen” til den nuværende overskrift på stiften.dk ”Jeg-lever-af-lys-healer: Jeg spiser som andre – bare mindre” og underrubrikken ”Den omstridte lyshealer [Klager] er med på helsemessen i Ceres Park: ”Det, som folk er faldet over, er ordet lys. Man kan også kalde det energi. ””. [Klager] var tilfreds med den oprindelige overskrift og underbrik. Da han endelig blev kontaktet af Århus Stiftstidende, fik han sagt, at han spiser, men Århus Stiftstidende vedblev med at citere fra Kontant-udsendelsen. Han mener derfor ikke, at forelæggelsen gav yderligere klarhed til læserne.

[Klager] har videre anført, at hans person og virksomhed har lidt unødig skade som følge af omtalen. Artiklerne blev bragt i Århus Stiftstidende som optakt til den lokale helsemesse. Han oplevede de negative konsekvenser af den misvisende presseomtale, idet en anden helsemesse, i Herning, anmodede virksomheden om at udeblive fra messen af frygt for trusler. Den skade han har lidt, kunne have været undgået, såfremt Århus Stiftstidende havde forelagt oplysningerne for ham.

2.2 Århus Stiftstidendes synspunkter

Århus Stiftstidende er en lokalavis, der skriver om de sager, der er vigtige for borgerne i lokalsamfundet. Når en ekspert retter kritik mod en alternativ behandler, mener Århus Stiftstidende, at det er deres opgave at videreformidle det.

Korrekt information

– Erhvervserfaring

I forbindelse med fremstillingen af [Klager]s tidligere erhverv citeres Kontant-udsendelsen, hvoraf det fremgår, at han har været slagter og biludlejer. Dette er i sig selv ikke faktuelt forkert.

– Fødevareindtag

Århus Stiftstidende har oplyst, at [Klager] både citeres for at sige, at han helt stoppede med at spise i 2013, og han citeres også for i Kontant-udsendelsen at have vedkendt sig at ”nuppe en pølse i svøb og noget mousserende vin” ind imellem. Derudover skriver [Klager] selv følgende på sin hjemmeside:

”I løbet af en periode på nogle ganske få år, vil alle LYS-folk lige så stille flytte sig mere og mere væk fra at spise mad og en dag ude i fremtiden leve 100 % af lys – fordi det føles naturligt og er blevet en ny og integreret del af alle. ”

– Behandling af kræft

For så vidt angår oplysningen om, at [Klager] kan helbrede livstruende sygdomme, har Århus Stiftstidende henvist til, at det af Kontant-udsendelsen fremgår, at han healer sine kursister og hjælper dem med at blive kureret for blandt andet kræft, sclerose og sukkersyge. På [Klager]s egen hjemmeside fremgår det, at han anbefaler folk med diabetes 1 og 2, hjertelidelser, blodtryksforstyrrelser, kraftig overvægt og voldsomme bakterie- og svampeinfektioner at tage en detox-pakke eller en Luksus-detox-pakke til henholdsvis 25.000 kr. og 30.000 kr.

– Behandling af børn

Om brugen af læge [Lægen]s udsagn har Århus Stiftstidende oplyst, at der citeres fra DRs artikel ”Børn sendt på kursus: Lærer at leve af lys i stedet for mad” på dr.dk.

Århus Stiftstidende er uenig i, at læge [Lægen] skulle være fejlinformeret. Århus Stiftstidende har ingen grund til at betvivle rigtigheden af oplysningerne, som en ekspert fremkommer med. Hendes udsagn er desuden korrekt citeret fra dr.dk.

Forelæggelse

Århus Stiftstidende har oplyst, at de to første artikler blev skrevet på baggrund af DRs udsendelse ”Kontant: Alternativ behandler tilbyder livsfarlig sultekur”.

I forhold til forelæggelsen af oplysningerne har Århus Stiftstidende anført, at Århus Stiftstidende har citeret korrekt fra DRs udsendelse, hvori [Klager] kom fuldt til orde. Udover Århus Stiftstidendes artikler, som bygger på DR-udsendelsen, har Århus Stiftstidende bragt en egenproduceret artikel, ”Jeg lever af lys-healer: Jeg spiser som andre – bare mindre”, hvor [Klager] er blevet interviewet om, hvad hans behandlingsmetoder går ud på.

Århus Stiftstidende har ingen grund til at betvivle lødigheden af Kontant-udsendelsen eller sandheden af de oplysninger, der er fremkommet i programmet. [Klager] er derudover også kommet til orde i den tredje artikel.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Jesper Rothe, Jørn Mikkelsen, Lars Lindskov og Marlene Borst Hansen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare jf. punkt A. 1 og A. 3.

Det er Pressenævnets opfattelse, at medier, som bringer citathistorier, som udgangspunkt selvstændigt bør søge at indhente en kommentar fra den, de krænkende oplysninger vedrører.

Korrekte oplysninger

– Erhvervserfaring

[Klager] har klaget over, at udsagnet ”Torsdag aften hudflettede DR-programmet Kontant århusianeren, der tidligere har ernæret sig som slagter og biludlejer”. Udsagnet fremstiller ham som en upålidelig iværksætter. Det burde også have fremgået af artiklen, at han har arbejdet som akupunktør og mester i kampsporten Reiki.

Pressenævnet bemærker, at redaktøren i overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Det vil sige, at det ligger inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at udelade oplysninger, der for en af parterne forekommer centrale, så længe det samlede indtryk giver et retvisende billede.

Pressenævnet finder, at Århus Stiftstidende ved at udelade oplysninger om [Klager]s arbejde som akupunktør og kampsportsmester ikke har overskredet de vide rammer for redigering. Ifølge klager har han arbejdet med køb og salg af biler, men ikke med udlejning af biler, som Århus Stiftstidende skriver. Nævnet finder videre, at den forkerte omtale i sammenhængen ikke er væsentlig, og udtaler ikke kritik af forvekslingen.

– Fødevareindtag

[Klager] har anført, at han fortsat spiser, og at han derfor ikke er blevet ”afsløret” i at spise.

På baggrund af oplysningerne på levaflys.dk og [Klager]s udtalelser på råoptagelserne lægger Pressenævnet til grund, at formålet med hans kursus er at gøre det muligt at ernære sig ved lysenergi. Ifølge det uredigerede interview med DR spiste [Klager] ikke selv i tre uger i 2013 og har siden reduceret sit væske- og fødeindtag med henholdsvis 99,8 % og 98 % i forhold til tidligere.

Under henvisning til kursets formål og [Klager]s eget meget reducerede fødevareindtag finder Pressenævnet ikke grundlag for at kritisere, at det forhold, at [Klager] spiser, blev betragtet som en afsløring.

Pressenævnet finder det ikke dokumenteret, at [Klager] skulle have påstået, at han ikke har spist siden 2013, som det fremgår af udsagnet ”I DRs Kontant blev [Klager] stillet overfor, at han påstår, han ikke har spist siden 2013 – men udelukkende levet af lys. ” [Klager] oplyser i det uredigerede interview, at han ikke spiste tre uger i 2013, og at han fortsat spiser, men markant mindre end tidligere.

Såfremt Århus Stiftstidende havde forelagt [Klager] udsagnet inden offentliggørelse af artiklen, kunne offentliggørelsen af den misvisende oplysning givetvis have været undgået. Pressenævnet udtaler derfor kritik af Århus Stiftstidende for ikke selvstændigt at kontrollere oplysningen inden offentliggørelsen.

Da stiften.dk og Århus Stiftstidende henholdsvis den 3. og 4. oktober 2015 bragte en artikel, hvori [Klager] er citeret for at sige, at han spiser, finder nævnet ikke grundlag for at pålægge offentliggørelse af kritikken i medfør af medieansvarslovens § 49 vedrørende dette forhold.

– Behandling af kræft

[Klager] har anført, at Århus Stiftstidende fejlagtigt skriver, at han kan kurere klienter for kræft.

I det uredigerede interview oplyser [Klager] selv, at han kan ”give nogle oplysninger, så folk kan kurere sig selv”. I den forbindelse giver han eksemplet kræft. Uanset, om det ikke er ham selv personligt, der skal foretage handlingerne/undladelserne, finder nævnet ikke grundlag for at kritisere Århus Stiftstidendes beskrivelse.

– Behandling af børn

[Klager] har anført, at det ikke er korrekt, at han anbefaler, at børn ikke skal spise og drikke.

Af råoptagelsen og hjemmesiden levaflys.dk fremgår det blandt andet, at [Klager] forklarer, at børn født efter december 2012 ikke behøver spise, da de er født med en særlig evne (et center i hjernen, der gør det muligt at leve af energi), ligesom [Klager] i optagelsen fortæller, at den traditionelle lægefagkundskab ikke har kendskab til denne form for behandling.

På baggrund af oplysningerne på hjemmesiden og i råoptagelsen finder Pressenævnet heller ikke grundlag for at kritisere Århus Stiftstidende for omtalen af anbefalingerne over for børn. Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere Århus Stiftstidende for at indsætte traditionelle lægefaglige vurderinger af energi, navnlig lysenergi, som ernæringskilde. Det forhold, at vurderingerne er meget kritiske og vurderer det manglende indtag af mad og drikke som ”sundhedsfarligt” og ”livsfarligt”, kan i dette tilfælde ikke føre til et andet resultat.

Nævnet udtaler – ud over ovennævnte forhold – ikke i øvrigt kritik af Århus Stiftstidende.

Afgjort den 22. juni 2016

Del på sociale medier ved at klikke her: