Sagsnummer: 2008-6-0707

Ikke grundlag for at pålægge Ekstra Bladet og www.ekstrabladet.dk at bringe genmæle igen. Korrekte oplysninger af faktisk karakter. Placering på netavisen.

12-09-2008

Klager – en person – klagede over offentliggørelsen af et genmæle i Ekstra Bladet og på www.ekstrabladet.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det bemærkes indledningsvis, at Pressenævnet opfatter [K]s henvendelse som en klage over Ekstra Bladets artikel og genmæle den 26. juni 2008 og ikke som en anmodning om genoptagelse af den sag, der blev afgjort ved nævnets kendelse af 24. juni 2008.

Det følger af medieansvarsloven § 39, at et genmæle skal bringes på en så fremtrædende måde, som det efter omstændighederne med rimelighed kan forlanges. Redaktionelle bemærkninger i umiddelbar tilknytning til offentliggørelsen skal indskrænkes til faktiske oplysninger.
Pressenævnet finder, at artiklen ”Pressenævnet godkender optagelser med skjult kamera” indeholder korrekte oplysninger af faktisk karakter og ikke kommenterende tilføjelser til kendelsen af 24. juni 2008.
For så vidt angår placeringen af genmælet på www.ekstrabladet.dk, finder Pressenævnet det beklageligt, at det ikke var muligt at finde frem til genmælet uden at klikke ind på artiklen ”Pressenævnet godkender optagelser med skjult kamera”, hvor der var et link til genmælet. Nævnet finder imidlertid, at dette forhold ikke er tilstrækkeligt til at pålægge en ny offentliggørelse.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0707.

Del på sociale medier ved at klikke her: