Sagsnummer: 2007-6-0616

Ikke grundlag for genmæle over for Fyens Stiftstidende. Vurdering. Korrekte oplysninger.

26-02-2008

2 klagere klagede over en artikel i Fyens Stiftstidende.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.
Pressenævnet finder, at udsagnet ”misbrugte kommunen” i den konkrete sammenhæng er en vurdering, og klagerne er ikke berettiget til at få bragt et genmæle herfor.
På baggrund af Landsforeningen for Arbejdsmarkedsmedarbejderes brochure lægger Pressenævnet til grund, at kursusdeltagere kan kontakte [K1] og [K2] på deres arbejdsmails for oplysninger om tilmelding og kurset. I den forbindelse har klagerne efter deres navne skrevet Nyborg Kommune.
Pressenævnet finder, at der med udsagnene ”underskriver sig med navn samt Nyborg Kommune” og ”… hvor kursister kan ringe og få oplysninger om kurset, ligesom folk kan henvende sig til deres e-mailadresser på kommunen” er bragt korrekte oplysninger, og klagerne er derved ikke berettiget til at få bragt et genmæle herfor. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2007-6-0616.

Del på sociale medier ved at klikke her: