Sagsnummer: 2006-6-0284

Ikke grundlag for genmæle overfor Ekstra Bladet. Ikke oplysninger af faktisk karakter, som kunne medføre skade af betydning.

05-05-2006

Klager klagede over artikel i Ekstra Bladet.

Klager klagede over artikel i Ekstra Bladet. Pressenævnet havde ikke mulighed for at foretage en bevismæssig bedømmelse af faktiske forhold, som parterne var uenige om. Pressenævnet kunne derfor ikke tage stilling til, hvorvidt klager havde givet journalisten lov til at fotografere ham. Endvidere fremgik det, at fotografierne efterfølgende var blevet slettet af bladets fotobase efter klagers ønske, og at de ikke havde været bragt i bladet. Efter medieansvarslovens § 36, stk.1, skal anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen skade af betydning, under visse yderligere betingelser tages til følge. Efter samme lovs § 38, stk. 1, skal genmælets indhold i alt væsentligt være begrænset til de nødvendige faktiske oplysninger. De udsagn, der var bragt i artiklen af 29. december 2005, og som klager havde anmodet om genmæle overfor, vedrørte ikke oplysninger af faktisk karakter, som var egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, jf. medieansvarslovens § 36, stk. 1. Pressenævnet fandt, at der ikke var grundlag for at bringe et genmæle. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2006-6-0284.

Del på sociale medier ved at klikke her: