Sagsnummer: 2010-6-1063

Ikke grundlag for genoptagelse af sag vedr. TV 2 Fyn. E-mail opfanget af spam-filter.

25-11-2010

Klager – en institution – anmodede om genoptagelse af sag nr. 2010-6-1024, Den klagende institution mod TV 2/Fyn.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.
Da der hverken i [Den klagende institution]s e-mail af 12. september 2010 eller senere er fremkommet sådanne nye oplysninger, finder nævnet ikke grundlag for at genoptage sagen. Pressenævnet bemærker i øvrigt, at de påklagede forhold bragt i indslagene den 29. april 2010 vedrører generelle udtalelser om forholdene i [Den klagende institution]. Der er ikke i de påklagede indslag gengivet den type personfølsomme oplysninger, som [Den klagende institution] henviser til i sin anmodning om genoptagelse. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1063.

Del på sociale medier ved at klikke her: