Sagsnummer: 10-70-00010

Ikke grundlag for genoptagelse af sagen, da der ikke var nye oplysninger eller påvist væsentlige sagsbehandlingsfejl.

25-11-2010

Rederiet H. Folmer & Co. har for anden gang anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sager nr. 2010-6-1039 H. Folmer & Co mod Nordjyske Stiftstidende, 2010-6-1040 H. Folmer & Co. mod DAGBLADET/Frederiksborg Amts Avis og 2010-6-1055 H. Folmer & Co. mod Lolland-Falsters Folketidende

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmålet om eventuel genoptagelse af sagen. Pressenævnet vil kunne genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.
Pressenævnet finder, at der ikke er fremkommet nye oplysninger eller begået væsentlige sagsbehandlingsfejl. Anmodningen om genoptagelse afslås. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 10-70-00010.

Del på sociale medier ved at klikke her: