Sagsnummer: 2010-6-1065

Ikke kritik af B.T. for ikke at forelægge beskyldninger for klager. Beskyldningerne var afvist af en anden person i anden artikel på samme side.

20-12-2010

Avisen Zaman Skandinavia klagede over artiklen ”SEKT BAG RAMADAN-MIDDAG i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Pressenævnet finder, at beskyldningerne om, at Gülen-bevægelsen har forbindelser til og har kanaliseret midler til klager, kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for Zaman Skandinavia, hvorfor disse har skullet efterprøves inden offentliggørelsen, herunder ved forelæggelse for klager, som derved ville have fået lejlighed til at imødegå beskyldningerne i artiklen.
Efter det oplyste forsøgte B.T. at indhente Zaman Skandinavias kommentarer via Krak, De Gule Sider og Google, ligesom B.T. forsøgte at forelægge klager sagen via det tyrkiske kontor, den engelsksprogede avis Todays Zaman. Under hensyn hertil og til, at det af artiklen fremgår, på hvilket grundlag beskyldningerne fremføres, udtaler nævnet ikke kritik af B.T. for ikke at forelægge klager beskyldningerne. Nævnet bemærker i øvrigt, at medarrangøren Özlem Sara Cekic i en anden artikel bragt samme dag og på samme side er citeret for at afvise kendskab til en forbindelse til Gülen: ”Det, du siger dér, det kender jeg intet til. Jeg kender kun Zaman som en stor, anerkendt tyrkisk avis, der svarer nogenlunde til Jyllands-Posten i Danmark.”
Pressenævnet finder heller ikke grundlag for at udtale kritik af B.T. for ikke at berigtige artiklen, efter at klager den 4. september 2010 udsendte sin pressemeddelelse vedrørende den påklagede artikel. En pressemeddelelse kan ikke sidestilles med en anmodning om genmæle eller en rettelse. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2010-6-1065.
 

Del på sociale medier ved at klikke her: