Sagsnummer: 2008-6-0685

Ikke kritik af Fyns Amt Avis for ikke at bringe fotografi til læserbrev. Ikke forvanskning. Redaktørens redigeringsret.

27-06-2008

Klager – en person – klagede over en artikel i Fyns Amts Avis.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet. Fyns Amts Avis er derfor ikke forpligtet til at bringe klagers debatindlæg af 17. og 20. maj 2008. Denne del af klagen afvises derfor som åbenbar grundløs, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 1.
Et massemedie har som led i den redaktionelle proces ret til på egen hånd at forkorte og redigere i manuskripter til læserbreve og debatindlæg, såfremt skribentens opfattelse efter foretagne forkortelser og redigering fremstår som uforvansket. Pressenævnet finder, at budskabet i klagers indlæg ”Slørede Bobbyer” uden fotografiet ikke fremstår forvansket, og nævnet udtaler derfor ikke kritik af Fyns Amts Avis for ikke at bringe billedet. Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2008-6-0685.

Del på sociale medier ved at klikke her: