Sagsnummer: 11-70-00137

Ikke kritik af gengivelse af et telefonopkald til B.T. Klageren stillede ikke spørgsmål vedr. kræftbehandling, men vedr. udredningsforløb.

03-11-2011

Klager – en person – klagede over artiklen ”Min mor var kastebold” i B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Uanset, at klagerens navn er gengivet i en sammenhæng, der fejlagtigt giver indtryk af, at [Klager] stillede spørgsmål vedrørende kræftbehandlingen, finder Pressenævnet ikke, at forholdet er af en sådan karakter, at der er grundlag for at udtale kritik. 
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 11-70-00137.

Del på sociale medier ved at klikke her: