Sagsnummer: 2009-6-0789

Ikke kritik af Helsingør Dagblad for ikke at forelægge klummeskribentens tilkendegivelser om klagers adfærd som håndbolddommer. Privatlivets fred. Forelæggelse.

19-03-2009

Klager – et forbund på vegne af et medlem – klagede over en artikel i Helsingør Dagblad.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1. Pressenævnet finder, at hændelsen på håndboldbanen den 5. januar 2009 har en sådan offentlig interesse, at der var belæg for at omtale forholdet.
Det fremstår efter Pressenævnets opfattelse klart, at der var tale om en klumme (’Det var Sørensens’), hvori skribenten tilkendegav sin holdning til oplysninger, der tidligere var offentliggjort. Pressenævnet finder, at Helsingør Dagblad i klummen ikke har overskredet de vide rammer, der må gælde for sådanne artikler, der i sagens natur ofte består af mere vurderende, kommenterende og subjektive betragtninger end almindelige artikler. Nævnet finder videre, at oplysningerne i artiklen ikke er en sådan karakter, at der har været grundlag for at forelægge klager skribentens vurderinger, og nævnet udtaler ikke sin kritik af avisen.
Pressenævnet finder, at Helsingør Dagblad heller ikke i øvrigt har tilsidesat god presseskik.
Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2009-6-0789.

Del på sociale medier ved at klikke her: