IT Watch omtalte i april måned, at en af stifterne bag et selskab, der var under tvangsopløsning, havde startet en ny virksomhed. Den pågældende klagede til Pressenævnet over, at omtalen ikke var korrekt, da hun ikke havde oprettet et nyt selskab. Pressenævnet fandt, at der var tilstrækkelig dækning for omtalen og lagde vægt på, at det omtalte selskab er stiftet af et holdingselskab, som klageren er medejer af. Nævnet udtalte ikke kritik.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: