Indblik.net bragte i efteråret 2020 tre artikler, som omtalte en journalists researcharbejde vedrørende spørgsmålet om en potentiel retssag mod Radio- og tv-nævnet for at have udråbt Radio Loud som vinder af udbuddet om en DAB-kanal. Der blev i artiklerne rejst tvivl om, hvorvidt journalisten, som arbejdede for et andet medie, havde handlet ud fra personlige frem for professionelle interesser i forbindelse med sin research.

Pressenævnet udtalte kritik af Indblik.net for at have bragt flere krænkende og skadelige udsagn om journalisten, som han ikke havde fået mulighed for at forholde sig til inden offentliggørelsen. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at et medie ikke er fritaget fra sin forelæggelsespligt, selvom en omtalt person tidligere har afvist at kommentere andre forhold i sagen.

Hele kendelsen i pdf kan hentes her

Del på sociale medier ved at klikke her: