Sagsnummer: 2003-0057

Ingen genoptagelse af sag mod Tænk+Test. Ej grundlag for genoptagelse.

30-07-2003

Det indklagede medie anmodede om genoptagelse af en sag, idet mediet fandt, at der var fejl i den afsagte kendelse. Mediet begrundede sin begæring om sagens genoptagelse med, at nævnet med urette havde lagt til grund, at bladets kritik ikke inden artiklens offentliggørelse var blevet forelagt klager. Om en sådan forelæggelse havde fundet sted, havde …

Det indklagede medie anmodede om genoptagelse af en sag, idet mediet fandt, at der var fejl i den afsagte kendelse.
Mediet begrundede sin begæring om sagens genoptagelse med, at nævnet med urette havde lagt til grund, at bladets kritik ikke inden artiklens offentliggørelse var blevet forelagt klager.
Om en sådan forelæggelse havde fundet sted, havde ikke været afgørende for nævnets stillingtagen, idet nævnet havde lagt vægt på, at artiklen ikke indeholdt nogen kommentar fra den administrative leder fra klager til den fremførte kritik. Nævnet fandt herefter ikke, at det af bladet anførte kunne danne grundlag for, at nævnet genoptog sagen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0057.

Del på sociale medier ved at klikke her: