Sagsnummer: 2003-0074

Ingen kritik af B.T. Illustration til læserbrev.

11-09-2003

Klager klagede over bladets illustration til hans læserbrev. Det var Pressenævnets opfattelse, at gengivelsen af det nedfotograferede uddrag af en tidligere bragt artikel havde haft til formål at henlede læsernes opmærksomhed på, hvilken artikel klagers debatindlæg omhandlede. Nævnet fandt, at bladet ikke derved havde handlet i strid med god presseskik. Kendelsen kan i sin fulde …

Klager klagede over bladets illustration til hans læserbrev.
Det var Pressenævnets opfattelse, at gengivelsen af det nedfotograferede uddrag af en tidligere bragt artikel havde haft til formål at henlede læsernes opmærksomhed på, hvilken artikel klagers debatindlæg omhandlede.
Nævnet fandt, at bladet ikke derved havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0074.

Del på sociale medier ved at klikke her: