Sagsnummer: 2001-0029

Ingen kritik af Berlingske Tidende. Ej heller krav på genmæle.

11-10-2001

Klager klagede over, at bladet havde afvist at bringe et genmæle. Klager klagede tillige over, at bladet ikke havde givet klagevejledning. Pressenævnet fandt, at klagers telefax af 7. marts 2001 – således som den var fremsendt til bladet – ikke var begrænset til faktiske oplysninger, og at bladet ikke havde været forpligtet til at bringe …

Klager klagede over, at bladet havde afvist at bringe et genmæle. Klager klagede tillige over, at bladet ikke havde givet klagevejledning. Pressenævnet fandt, at klagers telefax af 7. marts 2001 – således som den var fremsendt til bladet – ikke var begrænset til faktiske oplysninger, og at bladet ikke havde været forpligtet til at bringe klagers telefax i den fremsendte form, hverken fuldt ud eller delvis. Nævnet fandt i øvrigt ikke, at klager på nogen punkter havde krav på genmæle. Under henvisning til telefaxens udformning og indhold fandt nævnet ikke, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved ikke at give klagevejledning, således som medieansvarslovens § 40 foreskriver.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0029.

Del på sociale medier ved at klikke her: