Sagsnummer: 2001-0035

Ingen kritik af Danmark Radio. Ej heller krav på genmæle.

11-10-2001

Klager klagede over et tv-indslag og anmodede samtidig om et genmæle. Klager var dels ikke tilfreds med præsentationen af indslaget, dels selve indholdet af indslaget. Nævnet fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tv-stationen havde tilsidesat god presseskik. Nævnet fandt endvidere ikke ud fra de i sagen fremkomne oplysninger, at klager …

Klager klagede over et tv-indslag og anmodede samtidig om et genmæle. Klager var dels ikke tilfreds med præsentationen af indslaget, dels selve indholdet af indslaget. Nævnet fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at tv-stationen havde tilsidesat god presseskik. Nævnet fandt endvidere ikke ud fra de i sagen fremkomne oplysninger, at klager var berettiget til at få bragt et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0035.

Del på sociale medier ved at klikke her: