Sagsnummer: 2003-6-0075

Ingen kritik af Danmarks Radio. Brug af båndet telefoninterview. Stråmand. Moms- og skattesvig. Beskyttelse af klager måtte vige for den samfundsmæssige interesse i emnet.

14-10-2003

Klager klagede over Danmarks Radios anvendelse af et båndet telefoninterview i forbindelse med omtale af, at klager skulle være stråmand for selskaber, der kun fungerede med det formål at lave moms- og skattesvig. Pressenævnet lagde ud fra sagens oplysninger til grund, at journalisten inden interviewet med klager præsenterede sig som journalist hos Danmarks Radio. Da …

Klager klagede over Danmarks Radios anvendelse af et båndet telefoninterview i forbindelse med omtale af, at klager skulle være stråmand for selskaber, der kun fungerede med det formål at lave moms- og skattesvig.
Pressenævnet lagde ud fra sagens oplysninger til grund, at journalisten inden interviewet med klager præsenterede sig som journalist hos Danmarks Radio.
Da en båndoptager i dag anses som et almindeligt journalistisk arbejdsredskab, fandt nævnet ikke grundlag for at kritisere, at interviewet med klager blev optaget på bånd, uden at journalisten gjorde opmærksom på det.
Nævnet fandt, at der var en klar samfundsmæssig interesse i en omtale af det danske rockermiljøs forbindelser til erhvervslivet, herunder om rockere havde optrådt som stråmænd for forretningsfolk, der brugte selskaberne til at undgå gæld eller til moms- og skattesvig. Nævnet fandt endvidere, at hensynet til beskyttelse af klager i det konkrete tilfælde måtte vige for den samfundsmæssige interesse, der var knyttet til omtalen af det omhandlede emne. Der var derfor ikke grundlag for at udtale kritik i anledning af offentliggørelsen af det båndede telefoninterview med klager.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0075.

Del på sociale medier ved at klikke her: