Sagsnummer: 2001-0058

Ingen kritik af Danmarks Radio. Intet grundlag for klagen.

14-09-2001

Klageren havde anført, at der i udsendelsen var tale om mistænkeliggørelse af en række allerede hårdt belastede patientgrupper, ligesom der var tale om en grov diskriminering, der udstillede flere patientgrupper og fratog dem deres værdighed og position i nærmiljøet og i offentlighedens øjne. Pressenævnet udtalte, at der i udsendelsen på journalistisk afbalanceret vis blev præsenteret …

Klageren havde anført, at der i udsendelsen var tale om mistænkeliggørelse af en række allerede hårdt belastede patientgrupper, ligesom der var tale om en grov diskriminering, der udstillede flere patientgrupper og fratog dem deres værdighed og position i nærmiljøet og i offentlighedens øjne. Pressenævnet udtalte, at der i udsendelsen på journalistisk afbalanceret vis blev præsenteret forskellige synspunkter om blandt andet kronisk træthedssyndrom. Pressenævnet fandt, at der ikke var grundlag for den foreliggende klage.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0058.

Del på sociale medier ved at klikke her: