Sagsnummer: 2003-6-0080

Ingen kritik af Det Kardiologiske Syndrom X´s medlemsblad. Manglende opfølgning på artikel. Gengivelse af referat.

11-09-2003

Klager klagede over en forenings medlemsblads manglende opfølgning på en sag, hvor et af foreningens øvrige medlemmer havde indgivet politianmeldelse mod klager. Klager klagede tillige over bladets gengivelse af et referat af en generalforsamling. Pressenævnet bemærkede, at uanset at det er bladets hovedopgave at bringe orientering om foreningen, var bladet ikke ansvarligt for, at foreningens …

Klager klagede over en forenings medlemsblads manglende opfølgning på en sag, hvor et af foreningens øvrige medlemmer havde indgivet politianmeldelse mod klager. Klager klagede tillige over bladets gengivelse af et referat af en generalforsamling.
Pressenævnet bemærkede, at uanset at det er bladets hovedopgave at bringe orientering om foreningen, var bladet ikke ansvarligt for, at foreningens formand meddelte fyldestgørende orientering, eller for at den på generalforsamlingen valgte referent refererede generalforsamlingen korrekt.
I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, er redaktøren berettiget til at beslutte hvilke oplysninger, man vil bringe i mediet. Bladet var således ikke forpligtet til at bringe oplysninger om politiets afvisning af anmeldelsen eller om indholdet af klagerens vedtægtsforslag og havde ikke tilsidesat god presseskik ved at undlade dette.
Det indebar heller ikke en tilsidesættelse af god presseskik, at bladet uden ledsagende kommentar havde bragt en uforkortet gengivelse af foreningens generalforsamlingsreferat, uanset om der måtte være fejl eller udeladelser i referatet.
Nævnet fandt således, at bladet ikke havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-6-0080.

Del på sociale medier ved at klikke her: