Sagsnummer: 2003-0048

Ingen kritik af Det Kardiologiske Syndrom X´s medlemsblad. Omtale af ikke-opstilling til formandspost og omtale af fogedsag.

11-09-2003

Klager klagede over, at en forenings medlemsblad omtalte, at hun ikke blev opstillet til formandsposten, samt over omtalen af en fogedsag. Pressenævnet lagde på baggrund af sagens oplysninger til grund, at det var korrekt, at klager på den ekstraordinære generalforsamling den 18. februar 2003 ikke blev opstillet til valget som formand. Nævnet fandt ikke, at …

Klager klagede over, at en forenings medlemsblad omtalte, at hun ikke blev opstillet til formandsposten, samt over omtalen af en fogedsag.
Pressenævnet lagde på baggrund af sagens oplysninger til grund, at det var korrekt, at klager på den ekstraordinære generalforsamling den 18. februar 2003 ikke blev opstillet til valget som formand. Nævnet fandt ikke, at bladet havde handlet i strid med god presseskik ved at undlade at oplyse, at klager forinden tabte afstemningen om, hvorvidt hun skulle fortsætte som formand indtil den ordinære generalforsamling.
Nævnet fandt heller ikke, at bladet ved at bringe en omtale af fogedsagen og en vurdering af udfaldet havde handlet i strid med god presseskik i forhold til klager.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0048.

Del på sociale medier ved at klikke her: