Sagsnummer: 2003-0061

Ingen kritik af Ekstra Bladet. Billedbrug og citater.

11-09-2003

Klager klagede over, at bladet havde bragt et oversigtsbillede, hvorpå han figurerede, og over at være blevet fejlciteret i en artikel om boligmangel. Pressenævnet bemærkede, at det påklagede billede var taget på et sted, hvortil der var offentlig adgang, idet der var annonceret åben adgang for besigtigelse af de værelser, der skulle udlejes. Bladet havde …

Klager klagede over, at bladet havde bragt et oversigtsbillede, hvorpå han figurerede, og over at være blevet fejlciteret i en artikel om boligmangel.
Pressenævnet bemærkede, at det påklagede billede var taget på et sted, hvortil der var offentlig adgang, idet der var annonceret åben adgang for besigtigelse af de værelser, der skulle udlejes. Bladet havde sendt to journalister og en fotograf. Klageren havde udtalt sig til bladet, og det måtte have stået ham klart, at der blev taget oversigtsbilleder af de mange boligsøgende, der var til stede, herunder ham selv. Klageren havde frabedt sig, at bladet bragte et egentligt portrætfoto, men på baggrund af parternes modstridende oplysninger kunne det ikke lægges til grund, at han tillige frabad sig, at bladet bragte oversigtsbilleder, hvor han kunne genkendes. Under disse omstændigheder fandt Pressenævnet, at bladet burde have undladt at bringe et oversigtsbillede med en ledsagende tekst, der identificerede klageren på billedet, men ikke at bladet herved havde tilsidesat god presseskik.
Nævnet fandt på baggrund af parternes modstridende forklaringer ikke grundlag for at vurdere, om klagers udtalelser var blevet gengivet korrekt i bladet, og nævnet fandt derfor ej heller grundlag for at udtale kritik af bladet på dette punkt.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0061.

Del på sociale medier ved at klikke her: