Sagsnummer: 2003-0063

Ingen kritik af Ekstra Bladet. Tvist mellem håndværker og kunde. Høring. Fagmands vurdering.

11-09-2003

Klager klagede over bladets kritiske omtale af klagers firma i en artikel om prisen på og udførelse af bestilt snedker-arbejde. Pressenævnet udtalte, at i artiklen, der omhandlede en tvist mellem klager og en af klagers kunder om et udført arbejde, var hver af sagens parter fremkommet med deres opfattelse af det tidligere sagsforløb. Da bladet …

Klager klagede over bladets kritiske omtale af klagers firma i en artikel om prisen på og udførelse af bestilt snedker-arbejde.
Pressenævnet udtalte, at i artiklen, der omhandlede en tvist mellem klager og en af klagers kunder om et udført arbejde, var hver af sagens parter fremkommet med deres opfattelse af det tidligere sagsforløb. Da bladet således i tilstrækkeligt omfang havde ladet klager komme til orde, fandt nævnet, at bladet havde overholdt god presseskik.
Nævnet fandt ej heller grundlag for at udtale kritik i anledning af Flemming Leths vurdering af det udførte arbejde, idet det bemærkedes, at der udtrykkeligt ved vurderingen var gjort opmærksom på, at der ikke var taget stilling til, hvem af parterne der havde ret.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0063.

Del på sociale medier ved at klikke her: