Sagsnummer: 2001-0056

Ingen kritik af Holstebro-Struer Dagblad. Overskriften havde tilstrækkelig dækning i artiklen.

25-10-2001

Klagerne havde gjort gældende, at artiklen var i strid med god presseskik, fordi artiklens overskrift fremtrådte som en faktisk oplysning (dom), og fordi artiklen sammenstillede revisoransvar, svindel over for Holstebro Kommune og revisors navn og adresse. Klagerne fandt ikke, at der var journalistisk belæg for hverken overskrift eller indhold i artiklen på baggrund af kildematerialet. …

Klagerne havde gjort gældende, at artiklen var i strid med god presseskik, fordi artiklens overskrift fremtrådte som en faktisk oplysning (dom), og fordi artiklen sammenstillede revisoransvar, svindel over for Holstebro Kommune og revisors navn og adresse. Klagerne fandt ikke, at der var journalistisk belæg for hverken overskrift eller indhold i artiklen på baggrund af kildematerialet. Den pågældende artikel var efter klagernes opfattelse tendentiøs, usaglig, subjektiv og faktisk injurierende. Pressenævnet fandt, at bladets overskrift var baseret på de vurderinger, der var angivet i kurators brev og navnlig i et notat fra en statsautoriseret revisor. Nævnet fandt, at overskriften havde den fornødne sammenhæng med og dækning i artiklen. Nævnet bemærkede i den forbindelse, at artiklens oplysninger havde været forelagt for den ene af klagerne, der var ansat hos den anden klager, inden offentliggørelsen. Nævnet fandt i den fremlagte klage ikke grundlag for kritik af bladet.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0056.

Del på sociale medier ved at klikke her: