Sagsnummer: 2001-0039

Ingen kritik af Horsens Folkeblad. Agtelsesforringende oplysninger.- Dissens.

14-09-2001

Klager klagede over, at bladet i forbindelse med en omtale af en loges og klagers ægtefælles ansættelse som sygeplejerske på øen Endelave havde bragt oplysninger som kunne drage klagers troværdighed i tvivl samt virke stødende og agtelsesforringende. Pressenævnet Udtalte, at oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig …

Klager klagede over, at bladet i forbindelse med en omtale af en loges og klagers ægtefælles ansættelse som sygeplejerske på øen Endelave havde bragt oplysninger som kunne drage klagers troværdighed i tvivl samt virke stødende og agtelsesforringende. Pressenævnet Udtalte, at oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Tre medlemmer fandt, at det påklagede udsagn om, at klagers ægtefælle er ansat i sygeplejestillingen på Endelave, indgik i en naturlig sammenhæng i bladets dækning af sagen om ansættelse af øens læge, og at det ikke af artiklen fremgik, at klager skulle have handlet på en usaglig måde i forbindelse med ansættelsen af øens læge og ægtefællens ansættelse som sygeplejerske. Under disse omstændigheder havde bladet ikke fornøden grund til at indhente en udtalelse fra klager inden offentliggørelsen af artiklen, og god presseskik var derfor ikke tilsidesat. Et medlem fandt , at det påklagede udsagn sammenholdt med artiklens øvrige indhold kunne virke agtelsesforringende for klager, idet udtalelsen kunne opfattes på den måde, at der var en sammenhæng mellem klagers rolle i ansættelsen af øens læge og Horsens Kommunes ansættelse af klagers ægtefælle som sygeplejerske på øen, og at bladet burde have forelagt artiklen for klager inden offentliggørelsen. Medlemmet fandt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik. I overensstemmelse med stemmeflertallet udtalte Pressenævnet ikke kritik af bladet. Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0039.

Del på sociale medier ved at klikke her: