Sagsnummer: 2003-0028

Ingen kritik af JydskeVestkysten. Omtale af kommunes manglende tilsynspligt m.v.

21-08-2003

Klagerne – Esbjerg Kommune, A og B – klagede over bladets omtale af kommunens manglende tilsynspligt og kommunens kendskab til manglende indbetaling af moms og indbetaling af b-indkomst for musikere ved koncertafholdelse over en årrække. Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet på baggrund af parternes modstridende forklaringer og sagens oplysninger i øvrigt ikke havde mulighed for …

Klagerne – Esbjerg Kommune, A og B – klagede over bladets omtale af kommunens manglende tilsynspligt og kommunens kendskab til manglende indbetaling af moms og indbetaling af b-indkomst for musikere ved koncertafholdelse over en årrække.
Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at nævnet på baggrund af parternes modstridende forklaringer og sagens oplysninger i øvrigt ikke havde mulighed for at efterprøve, om der havde været belæg for udsagnene om, at der over en otte-årig periode på Tobakken havde været afviklet 80 til 120 koncerter, hvor der ikke var betalt moms eller indberettet b-indkomst for musikerne. Nævnet fandt derfor ikke på dette punkt grundlag for at udtale kritik af bladet.
Med hensyn til udsagnene om, at kulturchef B og direktør A efter afgørelsen af tre sager blev gjort bekendt med, at afgørelsen ville medføre en lang række efterfølgende sager fra de tidligere år, fandt nævnet, at det på baggrund af parternes modstridende oplysninger – særligt om mødet den 28. marts 2000 – ikke havde mulighed for at efterprøve, om der havde været belæg for at fremkomme med disse udsagn. Nævnet fandt således heller ikke grundlag for at udtale kritik af bladets brug af udtrykkene ”prøvesager” og ”toppen af isbjerget” om de tre sager, der blev undersøgt.
Nævnet havde, som sagen forelå oplyst, ikke mulighed for at vurdere bladets dokumentation i forhold til udsagnet i artiklen den 21. januar 2003 om, at ”avisen har fået bekræftet andetsteds, at tallet af sorte billetter var flere hundrede”. Med hensyn til artiklen den 23. januar 2003 fandt nævnet ud fra de forelagte oplysninger ikke at kunne fastslå, at der ikke var den for underoverskriftens anvendelse fornødne sammenhæng i hændelsesforløbet. I relation til artiklen den 28. januar 2003 om, at A aldrig havde set eller læst afgørelsen fra Told og Skat eller Kommunernes Revisionsselskab om de tre sager, havde nævnet ud fra parternes modstridende forklaringer ikke mulighed for at efterprøve rigtigheden af udsagnet. På disse punkter fandt nævnet derfor heller ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.
Om artiklen den 2. februar 2003 bemærkede nævnet, at det var korrekt som af bladet anført, at mødet den 28. marts 2000 mellem B, A og repræsentanter for bestyrelsen for Tobakken ikke var nævnt i A’s redegørelse om det kommunale tilsyn med Tobakken. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at udtale kritik på dette punkt. Nævnet gjorde dog opmærksom på, at bladet havde anledning til i artiklen at bemærke, at mødet var nævnt i en anden redegørelse om Esbjerg Kommunes midlertidige overtagelse af styringen af Tobakken, udarbejdet af A på samme tidspunkt som den første redegørelse.
Nævnet fandt ikke i øvrigt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0028.

Del på sociale medier ved at klikke her: