Sagsnummer: 2001-0005

Ingen kritik af Lolland-Falsters Folketidende. Ej heller krav på genmæle.

11-10-2001

Klager klagede over, at god presseskik på en række punkter var tilsidesat, blandt andet ved at man ikke havde forelagt bestemte oplysninger for ham. Klager klagede endvidere over bladets afvisning af at bringe et genmæle. Nævnet fandt ikke, at bladet på nogen punkter havde handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtalte endvidere, at der …

Klager klagede over, at god presseskik på en række punkter var tilsidesat, blandt andet ved at man ikke havde forelagt bestemte oplysninger for ham. Klager klagede endvidere over bladets afvisning af at bringe et genmæle. Nævnet fandt ikke, at bladet på nogen punkter havde handlet i strid med god presseskik. Nævnet udtalte endvidere, at der ikke på nogen punkter var grundlag for et genmæle.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0005.

Del på sociale medier ved at klikke her: