Sagsnummer: 2001-0038

Ingen kritik af Politiken. Oplysninger af privat karakter.

14-09-2001

Klageren klagede over, at artiklen bragt i bladet var i strid med god presseskik, idet den indeholdte oplysninger af privat karakter vedrørende forholdet mellem ham og den i artiklen omtalte kvinde, ligesom han ikke var blevet adviseret om artiklen forud for dens offentliggørelse. Klager anførte bl.a. i den forbindelse, at det var grænseoverskridende, personligt krænkende …

Klageren klagede over, at artiklen bragt i bladet var i strid med god presseskik, idet den indeholdte oplysninger af privat karakter vedrørende forholdet mellem ham og den i artiklen omtalte kvinde, ligesom han ikke var blevet adviseret om artiklen forud for dens offentliggørelse. Klager anførte bl.a. i den forbindelse, at det var grænseoverskridende, personligt krænkende og nedværdigende at få sit kærlighedsliv beskrevet i bladet på en måde, som gjorde mennesker i hans videste omgangskreds i stand til at identificere ham. Pressenævnet fandt, at det på baggrund af de i artiklen indeholdte oplysninger ikke kunne udelukkes, at det var muligt for personer med et vist kendskab til klageren at identificere ham som den i artiklen omtalte person. Nævnet var i øvrigt enig i, at bladet uden større besvær kunne have foretaget en bedre sløring af klagers identitet, således at det ikke var muligt at genkende pågældende. Nævnet fandt dog ikke grundlag for at udtale kritik af bladets undladelse heraf. Pressenævnet fandt endvidere ikke, at de i artiklen indeholdte oplysninger om klager og dennes forhold til og efterfølgende brud med den i artiklen omtalte kvinde havde en sådan privat karakter, at bladet havde tilsidesat god presseskik ved offentliggørelsen af artiklen.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0038.

Del på sociale medier ved at klikke her: