Sagsnummer: 2001-0079

Ingen kritik af Politiken. Vide rammer for læserbreve. Dissens.

11-10-2001

Klageren klagede over, at indholdet i et læserbrev var af stærkt injurierende karakter, samt at læserbrevet var bragt uden noget forsøg på verifikation og uden at indhente en kommentar fra klager. Pressenævnet udtalte, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle …

Klageren klagede over, at indholdet i et læserbrev var af stærkt injurierende karakter, samt at læserbrevet var bragt uden noget forsøg på verifikation og uden at indhente en kommentar fra klager. Pressenævnet udtalte, at læserbrevsdebatten må have vide rammer, og læserbreve indeholder – efter sagens natur – ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler. Tre medlemmer fandt, at selv om læserbrevet var formuleret i skarpe vendinger – hvad klagerens eget forudgående læserbrev også var – og kunne læses som indeholdende en generel beskyldning for ufine forretningsmetoder, havde læserbrevet ikke et sådant indhold, at det burde have været forelagt klageren med henblik på en kommentar, før det blev bragt. Et medlem fandt, at læserbrevet havde et sådant indhold, at det burde have været forelagt klageren med henblik på en kommentar, inden det blev bragt, idet indholdet af læserbrevet kunne virke agtelsesforringende for klager. Dette medlem fandt samtidig anledning til at bemærke, at klagers deltagelse i den offentlige debat i form af egne læserbreve ikke fritog bladet for pligten til at forelægge klager indholdet af læserbrevet. I overensstemmelse med stemmeflertallet udtalte Pressenævnet ikke kritik af bladet. Dissens.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses på Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2001-0079.

Del på sociale medier ved at klikke her: