Sagsnummer: 2003-0038

Ingen kritik af Sjællands Tidende. Almen interesse i at omtale klagers fratræden.

30-05-2003

Klager klagede over, at bladet i en række artikler havde omtalt hendes fratræden i en kommune, og at bladet havde omtalt hende som værende blevet fyret. Pressenævnet bemærkede, at nævnet ikke havde mulighed for at tage stilling til, på hvilken baggrund klager havde fratrådt sin stilling. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at udtale kritik …

Klager klagede over, at bladet i en række artikler havde omtalt hendes fratræden i en kommune, og at bladet havde omtalt hende som værende blevet fyret.
Pressenævnet bemærkede, at nævnet ikke havde mulighed for at tage stilling til, på hvilken baggrund klager havde fratrådt sin stilling. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at udtale kritik af bladets anvendelse af ordet ”fyret” i forhold til klager.
Nævnet bemærkede videre, at nævnet ikke havde mulighed for at vurdere, om klager over for bladet har tilkendegivet, at hun ikke ønskede omtale af sagen.
Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det var nævnets opfattelse, at der var knyttet en almen interesse til bladets omtale af klagers fratræden. Nævnet fandt derfor ikke, at bladet havde bragt oplysninger af en sådan karakter, at bladet havde handlet i strid med god presseskik. Nævnet fandt ej heller grundlag for at udtale kritik i anledning af, at bladet havde nævnt klagers navn i forbindelse med artiklerne.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0038.

Del på sociale medier ved at klikke her: