Sagsnummer: 2003-0060

Ingen kritik af Tænk+Test. Kritisk omtale af balsamprodukt.

11-09-2003

Klager – et firma – klagede over bladets kritiske omtale af klagers produkt, der blev testet i en undersøgelse af balsamprodukter. Pressenævnet bemærkede, at der efter det oplyste bestod et meget nært samarbejde mellem bladet og Informationscentret for Miljø og Sundhed – IMS -, der havde gennemført den pågældende test. Bladet var bekendt med, at …

Klager – et firma – klagede over bladets kritiske omtale af klagers produkt, der blev testet i en undersøgelse af balsamprodukter.
Pressenævnet bemærkede, at der efter det oplyste bestod et meget nært samarbejde mellem bladet og Informationscentret for Miljø og Sundhed – IMS -, der havde gennemført den pågældende test. Bladet var bekendt med, at IMS som led i undersøgelsen foretog en høring af klager inden offentliggørelsen med henblik på, at kommentarerne blev taget med i den endelige fremlæggelse af resultatet af undersøgelsen, og med at klager ikke havde fremsendt nogen kommentarer.
I hvert fald under disse omstændigheder fandt Pressenævnet, at bladet ikke havde tilsidesat god presseskik ved uden fornyet forelæggelse for klager at referere undersøgelsens resultater med tilføjelse af en konkluderende vurdering, gående ud på at klagerens produkt ifølge undersøgelsen var det dårligste af de undersøgte.

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 2003-0060.

Del på sociale medier ved at klikke her: